Fraugde_120
Navn_blue2

IMG_0171DRIFTEN


I alt driver Fraugdegaard og Risinge 534 hektar hvoraf de 135 hektar er skov. Desuden har vi samarbejdsaftaler med andre.

Der dyrkes korn, græsfrø og raps. Vi arbejder med moderne teknologi og arbejder målrettet på at fremstille kvalitetsprodukter, og minimere vores miljøpåvirkninger.

En del arealer drives med miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.

Skovbrug dyrkes traditionelt overvejende med løvskov, og vi prøver at gøre skovene varierede. Skovene er derfor rige på dyreliv. Desuden er der pynetegrønt (nobilis og nordmandsgran) og juletræer på 23 hektar. Driften sker i samarbejde med Skovdyrkerforeningen FYN.

Begge ejendomme er PEFC certificerede.

Af husdyr på gården er der Skotsk Højlands kvæg, som plejer naturarealer og arealer med miljøaftaler.

Endvidere er der vindmøller på ejendommen.

Ejendommene udlejer også huse af forskellige størrelser.

 
img_0246_320 (1)

 

Fraugdegaard | Fraugdegaards Allé 7 | 5220 Odense SØ | tlf. 31 53 01 99| Send email